Care & Maintenance – Knife Depot Co.

טיפול ותחזוקה

הוראות שטיפה וטיפול

נירוסטה, אם כי עמיד בפני כתמים אינו אטום למים. אנו ממליצים בחום לשטוף ביד ולנגב את הלהב יבש לחלוטין לאחר כל שימוש. קורוזיה יכולה להתרחש אם תקוע על מזון או לחות נשאר לשבת על הלהב לילה. זהו קטע השקעה איכותי ועל ידי נקיטת אמצעי הזהירות המתאימים תוכלו ליהנות שנים רבות של שירות ללא מתח. אין להשתמש בסכין על קשה
חפצים ועל משטחים כגון גרניט או לוחות חיתוך זכוכית.

אחזקה

אנא זכור, כי עליך לחדד מחדש את להב הסכין מעת לעת. אם אתם משתמשים באבן חידוד או במחדד עגול, אנא שמרו על זווית הלהב הנכונה תוך כדי חידוד. אם אתה מרגיש את הסכין חוטף קצת. הלהב רק צריך קצת stropping או השחזה, לא חידוד מחדש..
Loading...